Finansiell information

Periodisk information för kapitaltäckning 2017-09-30