Finansiell information

Periodisk information för kapitaltäckning 2017-12-31