Sedan 2003

SKM har varit aktiva på
elcertifikatmarknaden sedan
starten 2003

Live Marknadspriser

Sedan 1996

SKM är en av de äldsta
och största mäklarfirmorna på
den nordiska elmarknaden

SKM har varit verksam på elmarknaden sedan
avregleringen 1996 och från starten av
elcertifikatmarknaden 2003.

Beställ vårt nyhetsbrev

Elcertifikatkommentarer direkt till din epost varje vecka


Beställ nu!

Vad vi erbjuder
Power

SKM är en av de största mäklarna på den nordiska elmarknaden och vi mäklar clearade finansiella elkontrakt (futures, forwards, EPAD och optioner) sedan avregleringen 1996.

Green

SKM är den största och mest likvida marknadsplatsen för handel med elcertifikat och är den enda publika prisnoteringen.

Price Feed

Vi erbjuder marknadspriser och en daglig stängningskurs på vår hemsida. Utöver de publicerade priserna kan vi erbjuda en licens för vår XML pris-feed.

Läs mer Läs mer Läs mer