Sedan 2003

SKM har varit aktiva på
elcertifikatmarknaden sedan
starten 2003

Live Marknadspriser

Sedan 1996

SKM är en av de äldsta
och största mäklarfirmorna på
den nordiska elmarknaden

SKM har varit verksam på elmarknaden sedan
avregleringen 1996 och från starten av
elcertifikatmarknaden 2003.

Registrera dig och håll dig uppdaterad om Elcertifikat och Ursprungsgarantier

SKM har sedan 2003 publicerat aktuella och historiska priser och skickat veckouppdateringar utan kostnad. Vår position som neutral mäklare utan ägarförhållanden till marknadsaktörer har gett oss möjlighet att erbjuda den tjänsten till hela marknaden; producenter, distributörer, försäkringsbolag, finansiärer, myndigheter.

På grund av den stora omställningen i marknaden har vi inte längre möjlighet att erbjuda denna tjänst utan kostnad.
Från den 1:a april krävs en ny inloggning för att få prisuppdateringar och marknadskommentarer. Beställ mer information nedan!


Beställ nu!

Vad vi erbjuder
Power

SKM är en av de största mäklarna på den nordiska elmarknaden och vi mäklar clearade finansiella elkontrakt (futures, forwards, EPAD och optioner) sedan avregleringen 1996.

Green

SKM Market håller dig uppdaterad om elcertifikat och ursprungsgarantier. Förutom mäkling så fastställer vi dagliga stängningspriser för båda produkterna samt sätter veckovisa och månatliga genomsnitt för Elcertifikat.

Price Feed

För våra medlemmar är det möjligt att få en licens till vår XML-pris feed.

Läs mer Läs mer Läs mer