Om SKM

Svensk Kraftmäkling (SKM) är en av de äldsta och största mäklarfirmorna på den nordiska elmarknaden. SKM har varit verksam på elmarknaden sedan avregleringen 1996 och från starten av elcertifikatmarknaden 2003. SKMs verksamhet är förmedling av finansiella kontrakt inom el, elcertifikat, ursprungsgarantier och utsläppsrätter. Vi är en oberoende och neutral marknadsplats där köpare och säljare möts. SKM erbjuder personlig service genom röstmäkling.

SKMs verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen och i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFiD).