Marknadsinformation

Elcertifikat

SKM publicerar löpande priser och dagligt stängningspris på hemsidan samt vecko- och månadsmedelpriser för respektive produkt. Dessa priser används vid elförsäljningsavtal, marknadsvärdering av elcertifikatlager, stilleståndsersättning vid försäkringsärenden m.m. För kommersiell användning av SKMs priser, enligt upphovsrättslagen, i olika produkter erbjuds en nyttjandelicens och länk till priserna.

Utöver publicerade priser erbjuds följande tjänster:

  • Marknadsanalys månadsvis - kontakta för pris
  • Omfattande långtidsprognoser - kontakta för pris
  • Licens för nyttjande av SKMs priser - kontakta för pris