Ursprungsgarantier

SKM erbjuder tillgång till marknaden för ursprungsgarantier. Vi mäklar GoO (Guarantees of Origin), komplett Bra Miljöval, komponenterna Bra Miljöval godkänd vatten-, bio- och vindkraft.

Ursprungsgarantier, GoO, Guarantees of Origin, är ett bevis för att redovisa från vilka energikällor el har producerats. Ursprungsgarantierna, är reglerade i lag och utfärdas i ett elektroniskt system (En GoO per MWh) hos Svenska Kraftnät efter godkänd registrering hos Energimyndigheten. Handel med ursprungsgarantier är skilt från den fysiska handeln med el och handlas i antal MWh och produktionsår.

Lag om ursprungsgarantier SFS 2010:601

Förordning om ursprungsgarantier för el (2010:853)

Bra Miljöval

Naturskyddsföreningen äger Bra Miljöval märkningen och står för kontroll av användningen av varumärket och att kriterierna uppfylls genom att licenstagarna revideras årligen. Bra Miljöval är den enda ursprungsmärkningen för el där särskild hänsyn tas till biologisk mångfald. Se även Naturskyddsföreningens hemsida.

Bra Miljöval märkt el består av följande komponenter:

  • El från licensierade kraftverk
  • Bidrag till Miljö- och Energieffektiviseringsfond.
  • Licensavgift till Naturskyddsföreningen (0,60 SEK/MWh)
  • Oberoende tredjepartsrevision

Mäklare

Hassan El-Mahdi08 506 263 90