Ursprungsgarantier

SKM erbjuder tillgång till marknaden för ursprungsgarantier. Vi mäklar GOs (Guarantees of Origin) för hydro, vind, bio, sol och kärnkraft.

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar som visar vilken energikälla elen kommer ifrån. För varje megawattimme producerad el får elproducenten en ursprungsgaranti från staten. Att ansöka om ursprungsgarantier är frivilligt och de kan utfärdas för alla typer av elproduktion. Ursprungsgarantier utfärdas i Energimyndighetens system Cesar.

Lag om ursprungsgarantier SFS 2010:601

Förordning om ursprungsgarantier för el (2010:853)

Bra Miljöval

Naturskyddsföreningen äger Bra Miljöval märkningen och står för kontroll av användningen av varumärket och att kriterierna uppfylls genom att licenstagarna revideras årligen. Bra Miljöval är den enda ursprungsmärkningen för el där särskild hänsyn tas till biologisk mångfald. Se även Naturskyddsföreningens hemsida.

Bra Miljöval märkt el består av följande komponenter:

  • El från licensierade kraftverk
  • Bidrag till Miljö- och Energieffektiviseringsfond.
  • Licensavgift till Naturskyddsföreningen
  • Oberoende tredjepartsrevision

Mäklare

Jörgen Palm08 506 263 93
Peter Chudi08 506 263 94