Finansiell information

Periodisk information för kapitaltäckning 2022-12-31